Õpetajale!
Ämblik, ämblik võrku koob,
ämblik, ämblik õnne toob!
Ammu aega tagasi, aga mitte väga ammu, oli kevad jutuvestjale üks rännusemaid aegu aastaringis.
Koolist-kooli, raamatukogust-raamatukogusse ja mujalegi veel, on olnud ta teel 🚗
Nüüd on maailm jälle lukus.
Ometi pakub võrguruum võimaluse siiski muinasjuttude jutustamiseks-kuulamiseks.
On jälle aeg, kus muinas- ja rahvajutud võivad tuge pakkuda.
Jutustan heal meelel lugusid veebitunnis, vahelduseks nii õpetajale, kui lastele.
Jututunni kestus 40-45 minutit, võin ainult ka ühe loo jutustada, tunni sissejuhatuseks, päeva alustsueks või hoopis lõpetuseks.

Võin jutustada lugusid ka ainult õpetajatele.

Soovi korral kirjuta:
jutupiret@gmail.com