Elas kord kuningas, kes oli terve oma elu tahtnud teada: milline on kõige tähtsam aeg, kes on kõige tähtsam inimene ja mis on kõige tähtsam tegu?
„Kui neile kolmele küsimusele vastuse saan, alistan kogu maailma. Teen, mida iganes soovin ja rahvas austab mind.“

Loendamatu hulk tarku mehi käis kuninga juures, aga keegi ei vastanud tema küsimustele.

Siis jõudis kuninga kõrvu kuuldus, et kusagil kaugel elab erak, kes on kuulus oma tarkuse poolest. Kuningas sõitis teda otsima. Sõidab, korraga näeb: tihnikus seisab hurtsik, seal lähedal kõplab maad vana mees. Ise seisab vaevu jalul, kuid kõblast käest ei lase.

Kuningas hüppas hobuselt maha, läks ligemale ja küsis: “Austatud, ma tulin sinu juurde, et et saada vastust kolmele küsimusele: milline on kõige tähtsam aeg, kes on kõige tähtsam inimene ja mis on kõige tähtsam tegu?“
Vanamees ei vastanud midagi, kõplas vaid edasi. “Küllap sa oled väsinud, ma aitan sind,“ ütles kuningas, võttis erakult kõpla ja hakkas kõplama. Mõne aja pärast kordas ta oma kolme küsimust, kuid seegi kord ei vastanud erak midagi, vaid palus kuningalt kõblast tagasi. Kuningas ei andnud ning jätkas kõplamist.

Äkki nägi kuningas lähenemas ühte üleni haavades ja verist meest. Kuningas tõi allikast vett, pesi, sidus mehe haavad, andis talle juua. Seejärel viis ta haavatu hurtsikusse. Õhtu oli juba hiline ning kuningas otsustas jääda eraku juurde, pealegi polnud ta veel vastust saanud ka oma kolmele küsimusele.

Hommikul läks ta uuesti eraku juurde. Too külvas seemneid maasse, mida eelmisel päeval oli vaevaga harinud. Kuningas küsis taas kord oma küsimised. Erak vaikis, jätkas vaid oma tööd.
“Austatud,“ palus kuningas, “miks ei vasta sa mu küsimustele?“
„Oled neile juba ise vastanud,“ ütles erak. “Eile, kui siia saabusid, nägid mind rasket tööd tegemas. Minu vanust ja abitust nähes hakkas sul minust kahju ja sa tulid mulle appi. Siis aitasid seda haavatud rändurit. Ja kui sa poleks eile siia öömajale jäänud, oleksid sama röövlid, kes toda rändurit haavasid, su tapnud,“ seletas vana mees.

“Kõige tähtsam aeg oligi see aeg, kui aitasid mul maad kõblata, kõige tähtsam inimene olin siis mina ja kõige tähtsam tegu, sinu abi minule. Kui tuli haavatud rändur, siis sai kõige tähtsamaks tema, kõige tähtsamaks teoks sinu abi temale ja kõige tähtsamaks aeg, mis sa temale pühendasid.“

Vähehaaval hakkas kuningas mõistma, millest erak räägib.

„Pea meeles,“ ütles erak kuningaga jumala jättes ,
“ kõige tähtsam aeg on alati täna,
kõige tähtsam tegu teha head inimesele, kes su kõrval on, sest selleks olemegi siia ilma sündinud.“

Eraku sõnad jäid kuningale kogu eluks meelde ning peagi levis kaugele kuuldus tema suuremeelsusest ja õiglusest.

 

Head uut aastat!