MTÜ Jutumaja

MTÜ Jutumaja  eesmärk on, kaasa aidata lugude jutustamise traditsiooni ja suulise pärimuse säilimisele, elushoidmisele ja kaasajastamisele. Meie unistuseks on luua ainulaadne lugude jutustamise loomemaja, kus toimuvad üritused toetavad eelpool nimetatud eesmärke. Korraldatakse lugude jutustamisüritusi ja koolitusi. Loomemaja juurde kuulub  rikkalik eriala kirjandust sisaldav raamatukogu. Jutumajal on juba pikk ja huvitav ajalugu. Oleme korraldanud loenguid, suvelaagreid, … Jätka MTÜ Jutumaja lugemist